IDkollens Användarvillkor

Gäller från och med 2018-05-23

Tack för att du har valt IDkollen och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra användarvillkor. Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa användarvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis

 • förklara vilken roll som du och vi har i detta sammanhang
 • förklara hur du som användare och vi som leverantör ska hantera våra Tjänster för att vi
  på IDkollen ska kunna leverera och fortsätta utveckla Sveriges bästa Tjänst för
  legitimering på nätet
 • säkerställa att du förstår de villkor som gäller för att du ska få använda våra Tjänster
 • visa hur vi ständigt arbetar för att leverera bästa möjliga upplevelse till våra användare

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av IDkollen
och Tjänsterna som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt
välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder
IDkollen!

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Tjänsterna
 3. Registrering för användning av Tjänsterna
 4. Tjänsternas tillgänglighet, säkerhet och riktighet
 5. Skydd för dina personuppgifter
 6. Respekt för andra människors rättigheter
 7. Respekt för IDkollen
 8. Länkar till tredje parts webbsidor
 9. Ansvar
 10. Ändring av villkor
 11. Avsluta konto
 12. Övrigt
 13. Kontakt och support

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då du besöker vår hemsida samt när IDkollen tillhandahåller Tjänster avseende legitimering via webb eller app (”Tjänsterna” eller ”Våra Tjänster”).

1.2 Hemsidan www.idkollen.se samt applikationen IDkollen drivs av
IDkollen AB (org. nr 556898-2192)(”IDkollen”)
Box 55693
102 15 Stockholm
info@idkollen.se

1.3 För att använda Tjänsterna måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 Genom att använda IDkollen eller någon av våra andra produkter eller Tjänster som är länkade till dessa villkor accepterar du Villkoren.

2. Tjänsterna

2.1 IDkollen erbjuder privatpersoner möjligheten att inom ramen för Våra tjänster legitimera andra privatpersoner, exempelvis vid ett köp eller undertecknande av avtal. Möjligheten att använda Våra tjänster tillhandahålls av IDkollen genom två mobilapplikationer samt via IDkollens hemsida www.idkollen.se.

2.2 All legitimering via Tjänsterna sker genom BankID.

2.3 BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, privatpersoner, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

2.4 När du beställer eller på annat vis genom Tjänsterna uppmanar eller tillhandahåller genomförande av en legitimering av en privatperson genom Tjänsterna ger du IDkollen i uppdrag att å dina vägnar beordra BankID att genomföra legitimering.

2.5 Du ansvarar för att du har rätt att använda de inloggningsuppgifter och den informationen som du tillhandahåller genom Tjänsterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsterna och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. IDkollen tar därmed inget ansvar för din användning av den information du tillhandahåller genom Tjänsterna.

2.6 IDkollen kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av Våra Tjänster. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om du som användare önskar aktivera dessa lösningar måste du i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning.

2.7 IDkollen och dess samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via Våra Tjänster, genom e-post eller på annat sätt. Genom att skapa ett konto hos IDkollen samtycker du till att IDkollen och dess samarbetspartners får rikta erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till IDkollen. Mer information kring detta står att läsa i vår Integritetspolicy.

3. Registrering för användning av Tjänsterna

3.1 Om du vill genomföra en IDkoll behöver du först registrera ett användarkonto (”Konto”) på vår hemsida. För att registrera dig behöver du uppge ditt namn, din adress och e-postadress och möjligen även annan personlig information. Om du vill ha mer information kring vilka uppgifter som samlas, vänligen läs vår Integritetspolicy.

3.2 När du har registrerat dig för Våra Tjänster kommer du bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt Konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt Konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem.

3.3 Du måste vara registrerad för Våra Tjänster med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder. Anledningen till detta är för att vi ska kunna kommunicera med dig angående din användning av Tjänsterna. Ett Konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan komma att kräva att du validerar ditt Konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.

4. Tjänsternas tillgänglighet, säkerhet och riktighet

4.1 Trots att vi eftersträvar att ständigt ha vår hemsida och Våra Tjänster tillgängliga, kan vi inte hållas ansvariga för det fall att hemsidan eller Tjänsterna av någon anledning inte skulle vara tillgängliga. Vi kan därmed inte garantera att din tillgång till hemsidan och Tjänsterna kommer vara oavbruten och utan fel. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll av hemsida eller Tjänsterna som kan påverka deras tillgänglighet och funktionalitet.

4.2 Tillgång till Tjänsterna kan när som helst stängas av för dig personligen likaså för samtliga övriga användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av Tjänsterna används, utan att behöva meddela dig i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

5. Skydd för dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Du kan få veta mer om hur vi hanterar din information när du använder Tjänsterna genom att läsa vår Integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant eftersom du, genom att använda Tjänsterna, godkänner att IDkollen kan samla in, använda och dela din information i enlighet med nämnda villkor.

6. Respekt för andra människors rättigheter

IDkollen levererar en Tjänst som i grund och botten har skapats för att öka känslan av trygghet vid legitimering på nätet. Eftersom trygghet är ett av våra ledord vill vi också att alla våra användare ska känna sig trygga när de använder Våra Tjänster. Därför får du inte använda Tjänsterna på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 • kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt eller hotfullt
 • föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 • omfattar användning, spridning eller överföring av virus eller liknande som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

7. Respekt för IDkollen

Eftersom vi gör vårt yttersta för att respektera dig och alla andra användare av Våra Tjänster så skulle vi vara tacksamma om du också respekterar IDkollens rättigheter. Genom att acceptera Villkoren garanterar du därmed att du inte kommer att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, instruktionsvideor eller annat material som används i Våra Tjänster.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av Tjänsterna eller innehållet i Tjänsterna utöver vad som anges i Villkoren.
 • använda Tjänsterna, några verktyg som tillhandahålls av Tjänsterna eller något innehåll i Tjänsterna för något kommersiellt syfte, för vilket ett skriftligt samtycke från IDkollen saknas.

8. Länkar till tredje parts webbsidor

Vi tar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi länkar till, antingen på vår hemsida eller via Tjänsterna. För mer information om hur dessa hemsidor hanterar din användning och dina personuppgifter så rekommenderar vi att ni noggrant läser igenom deras egna användarvillkor och integritetspolicy.

9. Ansvar

9.1 IDkollen har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta dennes konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka IDkollen eller tredje part skada.

9.2 IDkollen har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. IDkollen kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsterna eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsterna. IDkollen kan inte ställas till svars för om Tjänsterna ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat

9.3 IDkollen ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsterna eller för Tjänster eller varor du väljer att köpa från andra användare av Tjänsterna, fristående tredje part eller IDkollens samarbetspartners. IDkollen ska ej heller hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdförluster, avseende, men inte begränsat till, bl.a.

 • skador, kostnader eller utgifter
 • förlust av verklig eller förväntad vinst
 • förlorade affärer
 • tidsförlust

10. Ändring av villkor

IDkollen har rätt att när som helst ändra Tjänsterna, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsterna. IDkollen skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med IDkollen innan de ändrade Villkoren träder ikraft.

11. Avsluta konto

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsterna genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsterna eller genom att kontakta IDkollen på annat sätt. De personuppgifter som finns lagrade om dig kommer att hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy.

12. Övrigt

12.1 IDkollen har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Tjänsternas användare. Vidare har IDkollen rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

12.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsterna ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

13. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till IDkollen för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på support@idkollen.se mellan kl. 08-17

IDkollen AB Box 55693
102 15 Stockholm
info@idkollen.se